Нова електрическа инсталация – Част 1

Напълно логично е при нов строеж или ремонт първоначално да се сдобием с най-необходимите неща. Именно поради тази причина първоначално се фокусирахме да прекараме нова електрическа инсталация. Наличната беше много остаряла и тотално грешно направена. Нека да разгледаме какви неща са ни необходими:

  1. Подбор на необходимите кабели.
  2. Приблизително изчисление колко метра ни трябват, според това от къде ще минават кабелите.
  3. Закупуване на всички материали.

Какви и колко кабели ни трябват?

Разбира се, тук сложната част е да разберем какви кабели са ни необходими. И под “какви” разбирайте квадратурата им. Вземате една тетрадка, вписвате къде какви уреди ще има, проверявате приблизителната им мощност (допитвате се до Google на база тази информация какво ви е необходимо) и това е. Другият вариант разбира се е да се обърнете към специалисти в областта за мнение. За наша радост имаме роднина, който работи в сферата и ни помогна. С негова помощ и нашите познания в тази област, процес не беше тежък и мъчителен.

ВАЖНО!!! – Всяка споделена цифра е на база нашите сметки и може да варира.

Изграждане на инсталацията

Имаме всички материали и следващата стъпка е няколко дни висене по стълбата, пробиване на дупки и закрепяване на новите кабели. В началото извършихме само частична нова електрическа инсталация – прекарахме само главните кабели до разпределителните им кутии.

Схемата е следната:

  1. Всяка стая има 2 кръга контакти, които са на 2 кабела по 2.5 квадрата.
  2. Всеки климатик е на отделен/самостоятелен кръг.
  3. Всеки бойлер ( 2 броя ) е на отделен кръг.
  4. В помещения, където ще има значителна консумация ( в нашия случай само в кухнята ) има пуснати главни кабели, които са по 4 квадрата. Там са направени и допълнителни кръгове.
  5. Прекарани са кабели за гаража и външната постройка, които са отново по 4 квадрата.
  6. Сменен е входния захранващ кабел на целия имот.
  7. Сменено е Ел. таблото.

По време на ремнтния процес, нито един кабел не беше свързан в новото табло. Има пуснат само един разклонител, който служи за захранване на всичко нужно. На снимката е показано новото табло:

novo el tablo
Ново табло

Пълната галерия е ТУК.

Къде точно ще бъдат прекарани новите кабели зависи и от разположението на самата къща. Възможно е да бъдат прекарани по тавана, пода или стените.

Малък трик, ако инсталацията ще минава по стените

За да избегнете бъдещи притеснения с това, къде се разполагат кабелите, снимайте всички стени, по които минава новата инсталация. Върху снимките си отбележете разстояние от пода до началото на кабелните канали и от пода до края на кабелните канали. Това ще ви служи като “червена зона” за пробиване ( важно е, ако ще окачате климатици, декорации или мебели).

нова електрическа инсталация
Примерно разписване на “Червена зона”

На практика, до тук спряхме с част – ел. инсталация, защото ако пуснем всичките кабели, то в последствие те ще пречат.

Оказа се, че и с тези основни кабели бяхме избързали и трябваше да подготвим по-добре стените за тях, но се учим от грешките си, а и драгият читател също.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *